Nederland / Nederlands

Brandrisico's zonnepanelen

Regelmatig krijgt SolarNRG bij de verkoop van zonnepanelen en zonnestroominstallaties de vraag wat de risico’s zijn van zonnepanelen op het dak in het geval van brand. En worden er bijvoorbeeld eisen gesteld door de brandweer of de facilitaire afdeling van een organisatie in verband met de brandveiligheid? Op deze pagina en bijbehorend naslagwerk Brand en zonnepanelen zetten wij uiteen wat zonnepanelen en brand met elkaar te maken hebben.

Weinig
Het antwoord daarop is snel te geven: weinig. Er zijn in theorie enige risico’s bij brand en in sommige gevallen wil de brandweer de dakpannen van het dak kunnen spuiten om beter te kunnen blussen. Met zonnepanelen op het dak is dat logischerwijs een stuk lastiger, maar door de wijze waarop zonnepanelen worden gemonteerd is hier weinig aan te doen.

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?
De stelling dat zonnepanelen brandgevaarlijk zijn is nogal overdreven. Zonnepanelen of de zonnestroominstallatie op zich zijn niet brandgevaarlijk. Wel blijft er overdag altijd spanning op de zonne-energie installatie staan doordat er licht valt op het zonnepaneel. Bij brand zou de isolatie van de bekabeling kunnen smelten waardoor brandweerlieden kans lopen op een elektrische schok. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar door de brandweer heeft namelijk geen effect op de spanning op de gelijkstroombekabeling die vanaf het dak naar de omvormer loopt.

Wilt u meer weten over de risico’s van zonnepanelen bij brand en welke beschermingsoplossingen SolarNRG eventueel kan aanbrengen bij het installeren van zonnepanelen? Lees dan Zonnepanelen en brand: de risico's.

Bijlagen:

Deel deze pagina