Nederland / Nederlands

SDE+ subsidie

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie is opgesteld om de productie van duurzame energie te stimuleren, waar de installatie van zonnestroomsystemen ook onder valt. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

De SDE+ subsidie wordt beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om zo duurzame projecten te ondersteunen. Je kan een subsidie aanvragen wanneer je energie wil gaan opwekken op één van de volgende manieren:

 • Duurzame stroom (zoals zonnestroom of windenergie);
 • Duurzame warmte of gecombineerde opwekking van duurzame warmte en stroom;
 • Groen gas.

Wanneer je dus als MKB’er of agrariër een zonnestroomsysteem wil laten installeren, kun je mogelijk een SDE+ subsidie ontvangen. Dit maakt de investering in een zonnestroomsysteem extra rendabel.

SDE+ subsidie 2017

 • In 2017 heeft de SDE+ subsidie twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar;
 • De SDE+ subsidie voorjaar 2017 loopt van 7 tot en met 30 maart;
 • Het totaalbudget voor SDE+ subsidie voorjaar 2017 is € 6 miljard;
 • Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh wordt verlaagd naar € 0,130/kWh, omdat de kostprijzen voor hernieuwbare energie zijn gedaald;
 • De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2017;
 • Iedere fase heeft een maximum fasebedrag.

De voordelen van een SDE+ subsidie voor zonnestroomsystemen

Met een SDE+ subsidie wordt een investering in zonnepanelen voor MKB’ers en agrariërs nóg aantrekkelijker. Onderstaand rekenvoorbeeld maakt de voordelen van de SDE+ subsidie duidelijk:

 • Je investeert € 75.000 in een zonnestroomsysteem en dit systeem wekt naar verwachting 80.000 kWh per jaar op. Met deze zelfopgewekte stroom bespaar je ongeveer € 0,07 per kWh op je energierekening. Per jaar betekent dit een besparing van (80.000 x € 0,07 =) € 5.600;
 • Wanneer je een SDE+ subsidie aanvraagt, kun je nog meer besparen op je energierekening. Gedurende 15 jaar ontvang je dan een subsidie van (fasebedrag € 0,11 – correctie bedrag 2017 € 0,044 =) € 0,066 per kWh per jaar. Met een opwekking van 80.000 kWh per jaar komt dit neer op (80.000 x € 0,066 =) € 5.280 subsidie per jaar. Berekend over 15 jaar levert je investering in zonnepanelen je dan dus (15 x € 5.280 =) € 79.200 aan subsidie op. Voor overige kosten, zoals verzekering, reiniging en onderhoud ben je jaarlijks gemiddeld slechts € 750 kwijt;
 • Over 15 jaar levert je systeem dan dus ongeveer (15 x € 5.600 + 15 x € 5.280 - € 75.000 - 15 x € 750 =) € 76.950 op!

Meer weten? Mail één van onze adviseurs of bel naar 0174 - 444 171.

Deel deze pagina