Nederland / Nederlands

Bliksembeveiliging

Blikseminslag kan schade aanrichten wanneer elektronische circuits door een directe inslag getroffen worden of een overspanning te voortduren krijgen door magnetische inductie, als gevolg van een indirecte blikseminslag of -overslag tussen wolken.

De risico’s op schade door blikseminslag worden vaak onderschat, ook in de zonnestroombranche. Terwijl de kans wel degelijk aanwezig is dat een zonnestroomsysteem te maken krijgt met de gevolgen van een directe of indirecte blikseminslag, op één of meerdere momenten in de levensduur van het systeem.

Gemiddeld slaat de bliksem per vierkante kilometer anderhalf keer per jaar in. Heb je een kleiner zonnestroomsysteem, dan is de kans op een directe blikseminslag uiteraard vrij klein. Maar bij grotere systemen is deze kans een stuk groter. Daarbij kan indirecte blikseminslag of -overslag tussen wolken sterke elektromagnetische velden veroorzaken waardoor overspanningen kunnen ontstaan in elektrische circuits door magnetische inductie. Een blikseminslag tot maar liefst een kilometer verderop kan op deze manier nog schade aanrichten aan een elektrische installatie of elektronica.

SolarNRG levert alle nodige materialen om uw zonnestroomsysteem te beschermen tegen de gevolgen van indirecte blikseminslag. Tegen directe blikseminslag kan alleen beveiligd worden door middel van een bliksembeveiligingsinstallatie. Is er al een bliksembeveiligingsinstallatie aanwezig, dan moet een zonnestroomsysteem afhankelijk van de specifieke daksituatie aanvullend beveiligd worden. Ook hiervoor leveren wij alle benodigde materialen. Ook kunnen we u van advies voorzien, om in uw specifieke situatie tot een maatwerkoplossing te komen.

Dehn

Het Duitse Dehn opereert wereldwijd. Het familiebedrijf heeft inmiddels zo’n 1.700 medewerkers in 20 landen en verkoopt haar producten in zelfs 70 landen. Betrouwbare bescherming van personen, gebouwen en electronische apparaten en systemen is hun motto.


DEHN opvangelektrode voor constructie 1m

Artikelnummer 21-1201

Download product documentatie:


DEHN losstaande opvangelektrode 1,5m

Artikelnummer 21-1204

Download product documentatie:


DEHN betonnen voet 17kg

Artikelnummer 21-1205

Ten behoeve van DEHN losstaande opvangelectrode.


DEHN AC overspanningsafleider Type 2 DIN-2 TN 1 fase / DIN-4 TNS 3 fasen

Overspanningsafleiders voor aan de AC-zijde van de elektrische installatie. Installatie na de hoofdschakelaar parallel aan de fase(n) en de nulgeleider.

Download product documentatie:


DEHN DC overspanningsafleider Type 2 DIN-3 1 string

Overspanningsafleiders voor aan de DC-zijde van het zonnestroomsysteem. Elke string wordt uitgerust met een parallel aan de string aangesloten afleider.

Download product documentatie:

Deel deze pagina