Nederland / Nederlands

Zakelijke zonnepanelen

8 oktober 2013 - Vraag: “Ik werk als zzp-er vanuit huis. Binnenkort worden er zonnepanelen op het dak van mijn woning gelegd. Kan ik die panelen op de zaak aanschaffen en kom ik dan voor alle fiscale voordelen in aanmerking?”

Antwoord
Een zzp-er kan niet zomaar kiezen om een bepaalde aankoop ‘op de zaak’ te zetten of in privé te houden. Kortgezegd geldt dat een aankoop ten minste 10% zakelijk moet worden gebruikt om hem op de ondernemingsbalans te mogen zetten. Dat betekent in dit geval dat de opgewekte stroom voor ten minste 10% in de onderneming moet worden gebruikt. Als daaraan wordt voldaan mogen de panelen tot het bedrijfsvermogen worden gerekend, zodat daarop kan worden afgeschreven en investeringsaftrek kan worden geclaimd. Ook de onderhoudskosten zijn aftrekbaar. Al die regelingen gelden onverkort, en dus niet slechts naar rato van het zakelijke gebruik. Er geldt overigens geen versnelde/willekeurige afschrijvingsregeling voor zonnepanelen.

Het voorgaande geldt als de zonnepanelen roerende zaken blijven. Als de panelen zodanig bevestigd worden dat zij duurzaam met het pand worden verenigd, dan gaan zij deel uitmaken van die onroerende zaak. De fiscale uitwerking is dan anders. In de meeste gevallen blijven de panelen echter roerend.

Tegenover de genoemde faciliteiten staat dat de opbrengst (van stroom die aan het net geleverd wordt) belast is als ondernemingswinst. Bovendien moet de winst worden verhoogd om het privévoordeel van de zonnepanelen fiscaal te corrigeren (een ‘onttrekking’).

Deze vraag en het antwoord zijn afkomstig van de website van Alfa Accountants.

Deel deze pagina