Nederland / Nederlands

Update Zonnegrond

19 augustus 2014 - SolarNRG voert voor het project Zonnegrond op bedrijven terrein Breekland (gemeente Langedijk) de hele engineering t.b.v. het zonne-energiesysteem - tot en met het transformatorhuisje - uit en levert alle materialen incl. de constructie die zij in samenwerking met TNO ontwikkeld heeft.

De zonne-energiecentrale is verdeeld in 6 hoofdvelden waarover ruim 5.500 zonnepanelen verdeeld worden. Elk hoofdveld is weer verdeeld in 10 subvelden. Elk subveld zal worden voorzien van een 20 kW driefasen omvormer (SMA STP 20.000 TLEE). Per subveld zijn inmiddels de aardleidingen geslagen (6 meter diep) voor de omvormer en de bijbehorende montageconstructie.

Vanuit elk hoofdveld zal er een 150mm2 driefasen kabel naar het transformatorhuis (waarvoor het gat nu is gegraven) getrokken worden. Het totaal binnenkomend vermogen zal derhalve 1.200 kW bedragen. Het transformatorhuis wordt in week 35 door Liander geplaatst.

In het transformatorhuis bevindt zich een zware transformator die het opgewekte vermogen met een spanning van 230V optransformeert naar 10.000V. De spanning wordt hiermee circa 40 keer hoger, de stroomsterkte daardoor 40 keer lager. Hierdoor is het mogelijk dat er een relatief dunne uitgaande kabel gebruikt kan worden. Bovendien zorgt dit ervoor dat er niet te veel verlies optreedt vanaf het transformatorhuis naar het invoedingspunt van Liander.

Bekijk meer foto’s op de speciale Zonnegrond pagina.

Deel deze pagina