Nederland / Nederlands

Stand van zaken NEN 7250

5 juli 2013 - SolarNRG is een van de partners uit de zonne-energiewereld die samen met AgentschapNL de opdracht heeft gegeven aan TNO een windtunnelonderzoek uit te voeren t.b.v. de toepassing van de NVN 750 en de ontwikkeling van montagesystemen.

In 2013 wordt de NVN 7250 vervangen door de NEN 7250. Omdat de waarden voor de windbelasting in de NVN 7250 niet goed toegesneden zijn op de systemen die thans in de markt zijn, is een aanvullend windtunnelonderzoek uitgevoerd.

Naar aanleiding van de metingen is een voorstel gemaakt voor de nieuwe NEN 7250, die later dit jaar zal verschijnen. De windbelasting op systemen op platte daken wordt in deze norm bepaald door de volgende parameters:

  • Ligging en terreinruwheid
  • Gebouwafmetingen
  • Aanwezigheid van een dakrand en obstakels op een dak
  • Locatie van de zonnepanelen ten opzichte van de randen van het gebouw, maar ook ten opzichte van elkaar.
  • De vorm en afmetingen van de zonne-energiesystemen
  • Het al dan niet constructief gekoppeld zijn van de systemen

Een uitgebreid windtunnelonderzoek levert nieuwe informatie op die opgenomen wordt in NEN 7250. Daarmee is het voor SolarNRG mogelijk nog beter de effecten van de wind in te schatten, en daarmee oplossingen te ontwerpen die economisch verantwoord zijn en voldoende veiligheid bieden.

Bijlagen:

Deel deze pagina