Nederland / Nederlands

SolarNRG ook in 2013 partner van Klimaatplein

29 januari 2013 - Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling wordt gerealiseerd door ondernemers een gratis 5-stappenplan te bieden waarmee zij laagdrempelig kunnen starten met CO2-neutraal ondernemen. Daarnaast worden ook direct klimaatvriendelijke producten en diensten aangeboden om die stappen concreet uit te voeren.

SolarNRG blijft ook in 2013 officieel partner van het Klimaatplein. Hiermee onderschrijven we de noodzaak om een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Door gebruik te maken van een duurzame en oneindige energiebron als de zon, wordt door organisaties heel concreet invulling gegeven aan groen ondernemen.

Op de website van klimaatplein.com wordt vraag en aanbod van klimaatvriendelijke diensten en producten met elkaar in contact gebracht. Meer informatie over de doelstelling en mogelijkheden van het Klimaatplein vindt u op www.klimaatplein.com

Deel deze pagina