Nederland / Nederlands

SolarNRG denkt mee over nieuwe windnorm TNO

20 juli 2012 - Bij het plaatsen van zonne-energiesystemen op gevels en daken moet voldaan worden aan wettelijke eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit. Deze eisen worden gesteld aan het totale geïnstalleerde systeem: het paneel inclusief het dak en/of gevel. Voor zonne-energiesystemen betekent dit dat ze voldoende stevig bevestigd moeten zijn, de ontwikkeling van brand niet mogen bevorderen en geen schade (met eventueel lekkage tot gevolg) mogen veroorzaken aan dak en gevel.

Op dit moment wordt hiervoor bij de installatie en montage van zonnepanelen door Nederlandse en Europese partijen gebruik gemaakt van de norm NVN 7250. Aan deze norm uit 2007 ligt een windtunnelonderzoek ten grondslag dat in de toekomst niet voldoende afdekkend meer zal zijn.

Een nieuw windtunnelonderzoek voor panelen op platte daken is daarom nodig. Zo worden aanvullende eisen en wensen in kaart gebracht. Deze resultaten zullen verwerkt gaan worden in een nieuwe norm NEN 7250 die de NVN 7250 zal gaan vervangen.

Het windtunnelonderzoek wordt uitgevoerd door TNO. SolarNRG heeft zich aangesloten bij dit onderzoek en heeft hierdoor inspraak in de te onderzoeken parameters. Het onderzoek is in 2011 gestart en in 2012 vinden de windtunnelmetingen plaats. Zodra de nieuwe norm definitief is, zal SolarNRG uiteraard direct volgens de nieuwe norm installeren.

NEN: Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.

Deel deze pagina