Nederland / Nederlands

SDE+ haalt plafond uit subsidieregeling

10 mei 2011 - Het voorstel van minister Verhagen voor de nieuwe SDE+ - regeling haalt het plafond van 100kWp uit de vorige SDE-regeling.

In die oude regeling was de subsidieverlening tot dat vermogen beperkt, in de nieuwe regeling kunnen grotere installaties ook subsidie krijgen. Met als enig doel in 2020 de Europese doelstelling te halen, die uitgaat van 14% duurzame energie-opwekking.

Verhagen stelt ook een ondergrens in. Particuliere systemen vallen in de nieuwe regeling vrijwel buiten de boot doordat pas vanaf 15 kWp subsidie wordt verstrekt (bijvoorbeeld 100 panelen van 150 wattpiek) en de meeste woningdaken zijn te klein voor zoveel panelen.

Doordat echter de bovengrens van 100 kWp (bijvoorbeeld 500 panelen van 200 wattpiek) vervalt worden ook écht grote systemen op schuur- en bedrijfsdaken en in het vrije veld op nu braakliggende akkers subsidiabel.

De regeling gaat 1 juli in twee fasen van twee maanden én twee fasen van één maand open en loopt tot uiterlijk 30 december. De subsidie begint op 9 cent per kWh in de eerste fase en loopt op tot 15 cent per kWh in de laatste fase.

Deel deze pagina