Nederland / Nederlands

Run verwacht op subsidie verduurzaming sportclubs voor o.a. zonnepanelen

27 november 2015 - Op maandag 4 januari 2016 opent de overheid de inschrijving voor de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie voor sportclubs in Nederland. Komende vijf jaar is er elk jaar zes miljoen euro per jaar beschikbaar.

SolarNRG en energiebedrijf Eneco verwachten op de eerste werkdag van het nieuwe jaar grote drukte bij het digitale loket en roepen sportclubs daarom op snel in actie te komen. Om clubs hierbij behulpzaam te zijn, heeft Eneco ‘Onze Clubkracht’ geïntroduceerd.

‘Onze Clubkracht’ ontzorgt de sportclub tijdens het hele verduurzamingstraject. Eneco brengt op basis van de technische en verbruiksgegevens het besparingspotentieel in kaart en stelt daarna op maat een offerte op voor LED-verlichting en/of zonnepanelen. Tevens verzorgt Eneco de subsidieaanvraag voor de club. Vervolgens verzorgt SolarNRG de zonnepaneelsystemen en voor LED-verlichting heeft Eneco een overeenkomst met een LED-specialist gesloten.

De sportclub kan voor de financiering van de verduurzaming ook crowdfunding inzetten onder haar leden. Hierdoor hoeft de penningmeester de clubkas of zijn sponsors niet aan te spreken voor de verduurzaming. Crowdfundingspecialist Greencrowd kan de clubs hierbij behulpzaam zijn. Ook kan de club gebruik maken van speciale financieringsmogelijkheden bij de Rabobank, ABN AMRO en Triodos Bank.

Per club kan ten hoogste 125.000 euro subsidie worden aangevraagd. Het gaat om maximaal 30% van de kosten van aanschaf van een installatie of van apparatuur. Volgens Eneco is de regeling vooral interessant voor hockey-, tennis-, en voetbalverenigingen. Deze clubs hebben vaak de beschikking over buitenvelden met verlichting en eigen clubgebouwen met een geschikt dak voor zonnepanelen. Het bespaarpotentieel op energiekosten is met name bij veldverlichting groot: afhankelijk van de situatie tussen de 30% en 70%. Kosten van investering zullen dus vaak snel worden terugverdiend. Ook levert LED een beter verspreid licht bij trainingen en wedstrijden in de avonduren.

Sportclubs die willen weten of het voor hen ook interessant is om mee te doen, kunnen kijken op www.onzeclubkracht.nl. Daar is inzichtelijk gemaakt wat er qua besparing voor clubs mogelijk is.

Deel deze pagina