Nederland / Nederlands

Natuur & Milieu: lagere btw op zonnepanelen

23 juni 2011 - Natuur & Milieu start een handtekeningenactie voor een lager btw-tarief op zonnepanelen. 89% Van de Nederlandse bevolking wil af van het hoge btw-tarief, zo blijkt uit marktonderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu.

Opvallend is dat die steun in alle groepen van de samenleving groot is. Natuur & Milieu roept de zon-enthousiasten op om samen het kabinet te overtuigen van de noodzaak van btw-verlaging voor zonne-energie. Op www.zonzoektdak.nl kan iedereen zijn steun hiervoor kenbaar maken.

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt bovendien dat negen van de tien Nederlanders meer zonnepanelen wil in ons land. De helft van de Nederlanders wil graag zonnepanelen op hun eigen dak. De kosten zijn voor hen de belangrijkste belemmering. Mensen vinden de aanschaf- en installatiekosten hoog (45%), de terugverdientijd lang (20%) of ze wachten op een prijsdaling (21%). Een laag BTW-tarief voor de aanschaf van panelen en de installatie verlaagt deze belemmeringen in grote mate. Afhankelijk van het aantal panelen kan het btw-voordeel per huishouden oplopen tot 500 of zelfs 1000 euro.

Het kabinet Rutte heeft ervoor gekozen zonne-energie voor huishoudens niet langer te subsidiëren onder de nieuwe SDE+-regeling. Natuur & Milieu vindt dat de markt dan wel een goede kans moet krijgen en dat de ontwikkeling van de relatief nieuwe, innovatieve zonnetechniek niet belemmerd moet worden door een hoog btw-tarief. Met een handtekening op zonzoektdak.nl kan iedereen staatssecretaris Weekers verzoeken het lage btw-tarief op te nemen in zijn nieuwe belastingplan dat tijdens Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

In opdracht van Natuur & Milieu nam onderzoeksbureau Motivaction online een enquête af onder 1.036 consumenten in februari 2011. De steekproef was representatief voor de Nederlandse bevolking van 18-70 jaar.

Deel deze pagina