Nederland / Nederlands

Mooi resultaat “Tel de zon”

14 juli 2014 - Om er voor te zorgen dat een zonnestroomsysteem goed werkt, is het belangrijk dat een systeem goed geïnstalleerd is. Hoewel veel eigenaren de mogelijkheid hebben om hun geïnstalleerde systemen te monitoren, vinden eigenaren het lastig de gemeten data te interpreteren, omdat ze geen referentie hebben. Een typische vraag hierbij is “komt een lagere opbrengst doordat de instraling minder is geweest of functioneert het systeem niet goed?”. De actie “Tel de zon biedt hierin duidelijkheid”.

De Stichting Monitoring Zonnestroom heeft afgelopen jaar de actie Tel de Zon georganiseerd. Met deze actie konden eigenaren van zonnestroominstallaties één week lang de opbrengst van hun systeem doorgeven. De deelnemers werd gevraagd om vóór en na deze week de meterstand (cumulatief geproduceerde kWh) op hun omvormer door te geven.

De Stichting Monitoring Zonnestroom combineerde deze gegevens met gegevens over de plaatselijke hoeveelheid zonneschijn en kon daarmee van elke installatie een korte analyse maken van de prestatie van het systeem. Zodoende konden eigenaren inschatten of hun systeem goed functioneerde. Mochten de prestaties tegenvallen, dan deed de stichting suggesties over wat er beter zou kunnen.

SolarNRG ontving van meneer van Oosten - die zijn PV installatiein 2014 aanschafte via Samen Zonne-energie - een enthousiaste mail over een positief “Tel de zon”-resultaat van zijn PV installatie.

Zijn PV installatie (3500Wp) bestaat uit 14 ZNShine ZXM6-250 BL (eerdere versie van ZNShine ZXM6-255 BL) panelen in combinatie met een Growatt 3600 MTL omvormer. De panelen zijn aangebracht op een dak van 45 graden, dat Zuidelijk gelegen is en zich bevindt in de provincie Zuid-Holland.

De PV installatie van meneer van Oosten bracht in de betreffende week 123.8 kWh op. Dat is een specifieke energie opbrengst van 35.37 kWh/kWp, en ligt daarmee 1.06 hoger dan het gemiddelde in deze provincie (35.0 kWh/kWp)! De performance ratio van het systeem is door “Tel de zon” bepaald op 74.35 . Het systeem van meneer van Oosten functioneert hiermee goed!

Wij bedanken meneer van Oosten hierbij voor het mooie nieuws en wensen hem nog veel zonnige dagen toe!

Deel deze pagina