Nederland / Nederlands

Minister stimuleert Meer met minder

19 juli 2010 - Demissionair minister Van Middelkoop van WWI stelt een rijkspremie van 15 miljoen euro beschikbaar. Dit is een premie voor huiseigenaren die hun woning energiezuiniger weten te maken.

Leiden de energiebesparende maatregelen tot verbetering van het energielabel dan wordt de premie uitgekeerd. Bij twee energielabelsprongen bedraagt de premie 750 euro. Provincies en gemeenten kunnen deze premie verhogen. De regeling ging zaterdag 17 juli in en geldt ook voor de aanschaf van zonnepanelen.

De in juli 2009 opengestelde experimentele Meer Met Minder-premieregeling kende een budget van 4,5 miljoen euro. Deze regeling is nu omgezet naar een Rijksregeling en wordt morgen opengesteld via www.meermetminder.nl. De einddatum is 31 december 2011 of zoveel eerder als het budget is uitgeput.

Voor het jaar 2010 geldt een subsidieplafond van 5 miljoen euro. Voorwaarde voor de premieverstrekking is dat de genomen maatregelen moeten zijn gebaseerd op een officieel Maatwerkadvies Energiebesparing met Energielabel. Ook voor zo’n Maatwerkadvies is overigens subsidie (tot 200 euro) beschikbaar.

Deel deze pagina