Nederland / Nederlands

Gemeente Den Haag subsidieert opnieuw zonnepanelen

22 april 2013 - De gemeente Den Haag stelt in 2013 weer subsidie beschikbaar voor de aanleg van zonnepanelen. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen tot en met 10 juni 2013 een aanvraag indienen.

De gemeente wil op deze manier het gebruik van duurzame energie aanmoedigen. De subsidie wordt gegeven op basis van een open inschrijving. Aanvragers geven zelf aan hoeveel vermogen in wattpiek zij willen plaatsen en welke financiële bijdrage zij hiervoor van de gemeente willen ontvangen. De inschrijver die de laagste financiële bijdrage per wattpiek aanvraagt, krijgt als eerste subsidie. Op deze manier wordt zoveel mogelijk duurzame stroom opgewekt met de beschikbare middelen.

Voorbeeld
U wilt 12 zonnepanelen op uw dak installeren met een vermogen van elk 230 Wattpiek. Dat is in totaal 2760 Wattpiek. U heeft een offerte van een installateur en deze levert en plaatst de panelen voor € 7500. U wilt een subsidie van de gemeente van 15%, dat is € 1125. Dit staat gelijk aan een subsidieaanvraag van € 0,408 per Wattpiek (€ 1125 gedeeld door 2760 Wattpiek is € 0,408).

Lees alles over deze regeling op de website van de gemeente Den Haag

Deel deze pagina