Nederland / Nederlands

Energieleveranciers moeten zonne-energie ondersteunen

15 juli 2013 - Dit jaar werd bekend dat de zonne-energiesector veel sneller groeit dan eerst werd voorspeld. Vooral particuliere initiatieven zorgen ervoor dat er steeds meer zonnepanelen op Nederlandse daken worden geplaatst. Het wordt tijd dat energieleveranciers een actievere rol gaan spelen bij deze revolutie, om het totale wattage verder door te laten groeien.

Op dit moment wordt er verwacht dat er over 7 jaar in totaal 4000 Megawatt aan stroom wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen. Dit is nog maar een fractie van het potentieel dat de zon aan ons land kan bieden. Sommige wetenschappers denken dat er op Nederlandse bodem maar liefst 100.000 Megawatt kan worden opgewekt met behulp van zonne-energie.

De vraag rijst hierbij in hoeverre deze groei alleen door particulieren moet worden bewerkstelligd. Op dit moment wordt er geen enkel energiecontract aangeboden dat uitsluitend bestaat uit zonne-energie. Dit komt omdat er op Nederlandse bodem geen grote zonneparken zijn die worden beheerd door de energiebedrijven zelf. De groene stroom die door zonnepaneleneigenaars terug aan het net wordt gegeven, belandt op de ‘grote hoop’.

Er zijn meerdere manieren te bedenken waarop energieleveranciers zonne-energie kunnen gaan leveren aan mensen die zelf geen panelen hebben. Allereerst kunnen er zogeheten smart grids worden aangelegd, waardoor de energie die gesaldeerd wordt als zonne-stroom kan worden gelabeld. Dit kan dan weer aan andere consumenten worden aangeboden. Ook kunnen energieleveranciers zelf zonneparken gaan aanleggen. Windmolens worden steeds vaker geplaatst, terwijl als de innovatie op het gebied van zonnecellen doorgaat zonnepanelen een goed alternatief kunnen worden.

Een project dat laat zien wat de mogelijkheden van zonne-energie kunnen zijn is Desertec. Dit zonnepark, dat op die moment in de Sahara in aanbouw is, moet in 2050 aan 15 procent van de Europese stroomvraag kunnen voldoen. Hier liggen dus ook kansen voor Nederlandse energieleveranciers om hierop in te spelen. Op dit moment is Greenchoice de aanbieder die het meeste zonne-energie terugkrijgt van particulieren met zonnepanelen. Wanneer energieleveranciers worden vergeleken, is het altijd verstandig om te onderzoeken welke leverancier de meeste aandacht aan duurzaamheid besteedt.

Deel deze pagina