Nederland / Nederlands

Energiebedrijven onduidelijk over herkomst kolen

30 januari 2012 - Hierdoor is de kans groot dat in Nederland kolen worden gebruikt die afkomstig zijn uit mijnen waar mensenrechten worden geschonden en het milieu ernstig wordt vervuild. Dit blijkt uit het vandaag in samenwerking met Greenpeace gepubliceerde SOMO-rapport The Black Box: Obscurity and Transparency in the Dutch Coal Supply Chain. SOMO en Greenpeace roepen de bedrijven op om transparant te zijn over de kolenketen en om consumenten de garantie te geven dat er geen kolen gebruikt worden uit mijnen waar mensenrechten en milieu zwaar onder druk staan.

Over de specifieke mijnen waar energiebedrijven E.ON, Vattenfall/Nuon, GDF Suez/Electrabel, RWE/Essent, DONG Energy, en EPZ (DELTA) de kolen vandaan halen is geen enkel bedrijf transparant. “Als bedrijven open zijn over de kolenketen kunnen mensenrechtenrechtenschendingen en milieuvervuiling in de kolenketen worden voorkomen. Maar de elektriciteitsbedrijven weigeren om deze informatie publiek te maken. Op deze manier volgen de bedrijven de aanbevelingen in internationale normen voor ketentransparantie zoals de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet”, zegt SOMO-senioronderzoeker Joseph Wilde-Ramsing.

Bron: www.energieportal.nl/Nieuws/Groene-Energie/Energiebedrijven-onduidelijk-over-herkomst-kolen-7517.html

Deel deze pagina