Nederland / Nederlands

Bij SolarNRG nog zonnepanelen zonder importheffing!

28 juni 2013 - Sinds 6 juni moet er over Chinese zonnepanelen een extra belasting betaald worden van 11,8 procent.

Dat de Europese Commissie heeft besloten tot een voorlopige heffing van 11,8% maakt volgens UNETO-VNI nauwelijks verschil. Siertsema: ‘Deze importheffing creëert onrust in de markt en dat is precies wat we niet kunnen gebruiken.’ UNETO-VNI hoopt dat er de komende maanden via besprekingen tussen de Europese Unie en China alsnog een einde wordt gemaakt aan de importheffing. De brancheorganisatie zal dit krachtig bepleiten, zowel in Den Haag als in Brussel via de Europese koepelorganisatie. Als er geen overeenstemming komt tussen de EU en China wordt de voorlopige importheffing van 11,8% na twee maanden automatisch verhoogd naar een gemiddelde heffing van 47,6%.

Maak daarom nu nog gebruik van onze voorraad zonnepanelen zonder importheffing! Maar wees snel, wat op is op.

Deel deze pagina