Nederland / Nederlands

'Asbest van het dak, zonnepanelen erop'

14 april 2011 - Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 12 april besloten een subsidieregeling ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop’ open te stellen. Met deze regeling wil de provincie de agrarische sector stimuleren meer gebruik te maken van zonne-energie. Er wordt subsidie verleend aan agrarische bedrijven die asbest saneren en in ruil daarvoor zonnepanelen installeren. De provincie stelt voor deze regeling een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar, met een maximum per agrarisch bedrijf van 50.000 euro. De regeling is geopend van 1 mei tot en met 1 juli.

In een eerder traject hebben veel agrarische ondernemers belangstelling getoond. Projecten LTO Noord is gevraagd de voorlichting over deze regeling te verzorgen. Provincie Overijssel organiseert in samenwerking met Projecten LTO Noord twee voorlichtingsavonden. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor boeren met eventueel de financieel bedrijfsadviseur. De voorlichtingsavonden vinden plaats op dinsdag 26 april om 19.45 uur in Bills Bar, aan de Taets Amerongenstraat 15 in Markelo en op woensdag 11 mei om 19.45 uur in Het Roode Hert aan de Hessenweg 41 in Dalfsen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Linda Aarnink van Projecten LTO Noord via telefoonnummer: 088 - 8886677 of e-mail: laarnink@projectenltonoord.nl onder vermelding van datumkeuze, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen waarmee de voorlichtingsbijeenkomst wordt bezocht.

Aanmelden kan ook via de website www.asbestvanhetdak.nl.

bron: Projecten LTO Noord, 13/04/11

Deel deze pagina