Nederland / Nederlands

Alleen subsidie voor grote zonne-installaties

30 november 2010 - Minister Verhagen van Economische Zaken en Innovatie heeft dinsdag 30 november in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen bekend gemaakt voor een subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+. Daarin is geen plaats meer voor subsidie op zonnestroom voor particulieren. Voor bedrijven is er nog wel een subsidie-mogelijkheid.

Volgens de minister waren de SDE-regelingen voor zonnestroom al snel overtekend, terwijl het in de praktijk gaat om ‘een relatief dure vorm van energieopwekking’. Verhagen hanteert een kostprijs van 15 cent per kilowattuur. Alle duurzame stroomopwekkingsmethodes die daar onder blijven kunnen subsidie krijgen. Windmolens op land, vergistingsinstallaties (waarbij boeren mest omzetten in groen gas) of afvalverwerkingsinstallaties.

Zonnestroom is duurder en komt dus niet meer voor subsidie in aanmerking.

Een uitzondering maakt de minister voor PV-installaties groter dan 15 kWp. Dergelijke installaties halen wèl de norm van 15 cent per kWh en kunnen dus wel concurreren met andere manieren van energie-opwekking.

Verhagen wil de Europese doelstelling halen, wat erop neerkomt dat 14 procent van alle opgewekte energie in 2020 duurzaam is.

Daartoe gaan alle Nederlanders vanaf 2013 een opslag op de energie-rekening betalen, van minder dan een euro per maand.

Overigens is ook zonder landelijke subsidieregeling een investering in een particuliere zonnestroom-installatie binnen tien jaar terug te verdienen met de huidige prijzen voor zonnepanelen. SolarNRG biedt zonnepanelen van Sharp en Philadelphia Solar aan die per wattpiek onder de €2,60 euro uitkomen. Dit voor een systeem van 3500 Wp.

Bijlagen:

Deel deze pagina